Agenda 2024

 

 

Dinsadag 2-1-2024 Agenda, films, clubopdracht
Dinsadag 16-1-2024 Verbouw je film / Spelen met letters.
Dinsadag 30-1-2024 Resultaat spelen met letters en verbouw je film.
Dinsadag 13-2-2024 Verbouw je film en maak een intro film
Dinsadag 27-2-2024 Rondreis jury
Dinsadag 12-3-2024 Resultaat intro films
Dinsadag 26-3-2024 Algemene ledenvergadering + Verbeter films en Diverse.
Dinsadag 9-4-2024 Lezing Filip Sleurink Vakantie films maar dan anders
Dinsadag 23-4-2024 Voorjaars festival
Dinsadag 7-5-2024 Prijs uitreiking,
   
Zomer Vakantie
   
Dinsadag 10-9-2024 Vakantie films
Dinsadag 24-9-2024 ...
Dinsadag 8-10-2024 ...
Dinsadag 22-10-2024 ...
Dinsadag 5-11-2024 ...
Dinsadag 19-11-2024 ...
Dinsadag 3-12-2024 Najaars Festival
Dinsadag 17-12-2024 Kerst viering, Prijs uitreiking