Wie zijn we

 

Wie zijn we?
De videofilmclub Heerhugowaard is opgericht op 3 februari 1981 als Smalfilmclub Heerhugowaard.

Wat doen we?
Wij houden ons in het algemeen bezig met het promoten van het medium VIDEO en alles wat 
daarbij  hoort.
Naast het voorkomen van problemen tijdens het filmen, willen wij ook de problemen 
proberen op te lossen bij het afwerken en monteren van een videofilm.
Ook proberen wij steeds de nieuwste ontwikkelingen bij te houden door verschillende  
leveranciers een demonstratie te laten houden in ons clublokaal.

Waar gebeurt dat?
In ons clublokaal Dagcentrum Jan Willem,
Reigerslaan 27,
1834 VK St. Pancras.

Wanneer gebeurt dat?
Iedere dinsdagavond in de oneven weken. Aanvang 20.00 uur.

Waarom gebeurt dat?
Om uw videofilm te laten uitgroeien boven de middelmaat van amateurs videofilm.
Om uw videofilm aan een groter publiek te vertonen.
Omdat wij lid zijn van de Audiovisuele Amateurs de FAA NH 63 is er een mogelijkheid om uw  
videofilm regionaal te vertonen.
Omdat FAA NH'63 lid is van de Nederlandse Organisatie van Audiovisuele Amateurs de NOVA, 
is er een mogelijkheid om uw videofilm zelfs landelijk te vertonen.
Omdat wij u graag willen verwelkomen op onze clubavonden.